top of page

דיני עבודה

04. ייצוג עובדים /מעסיקים

ייצוג והופעה בבית הדין האזורי לעבודה

  1. המשרד מתמחה בייצוג עובדים זרים.

  2. המשרד בעל ניסיון רב בייצוג עובדים מתחום החקלאות.

  3. המשרד בעל ניסיו רב בייצוג עובדים מתחום המסעדות.

  4. המשרד מייצג בעיקר עובדים אך גם מעסיקים.

הגשת תביעה בבית הדין האזורי לעבודה 

  • משרד עורכי הדין מייצג תביעות עובדים לפיצויים,גמל,וכל זכות קוגנטית אחרת

עו"ד  דניאל ארז 

הגשת תביעה בבית הדין

על פי רוב הגשת תביעה בבית הדין על ידי עובד כרוכה בתשלום סמלי .

יש לשאת בגובה האגרה -אשר הוא מופחת.

כמו כן בהוצאות שונות.

bottom of page